U bent hier: digitaal loket » ondergrondse afvalcontainers

MIWA - ondergrondse afvalcontainers

Privacyverklaring

Privacyverklaring MIWA

Bij afvalinzameling verwerkt de Opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland, verder MIWA genoemd, persoonsgegevens van haar inwoners. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe MIWA met uw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie uw persoonsgegevens worden versterkt.

Contactgegevens

MIWA cvba

Vlyminckshoek 12

9100 Sint-Niklaas

03/776 72 50

info@miwa.be

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt :

- Afvalinzameling aan huis :

 • Adresgegevens
 • Rekeningnummer indien nodig (bv. bij aanvraag grofvuil aan huis)

- Ondergrondse containers :

 • Adresgegevens
 • Hoeveel en soort dumpings

- Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website)

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud verzoek/klacht/melding

- Recyclageparken

 • NAW-gegevens
 • Hoeveelheid en datum bezoek aan recyclagepark
 • Openstaand saldo

- Website :

 • De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

Doelen van verwerking :

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden :

- Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid

- De uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn ter realisatie van de statutaire doelstelling

- Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil, asbest, snoeihout)

- Uitgifte van pasjes voor ondergrondse containers

- De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling

- Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling

- Analyseren van de effectiviteit van de inzameling van afvalstoffen

- Naleving van wettelijke verplichten en rechterlijke bevelen.

- Informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen

Om genoemde doeleinde te kunnen bereiken heeft MIWA uw persoonsgegevens nodig in het kader van de afvalinzameling.

Wettelijke grondslag voor verwerking

MIWA verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de vervulling van haar taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.


Derden

In het kader van de afvalinzameling werkt MIWA samen met verschillende dienstverleners.

Aan deze derden kunnen uw persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd worden verstrekt. Deze derden zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. MIWA heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Uw persoonsgegevens zullen door MIWA niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging

MIWA neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. MIWA heeft een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en heeft afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden die hiervoor zijn genoemd.

Websitebezoek

MIWA gebruikt technische en functionele cookies bij een websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de MIWA-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

MIWA kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoeker op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan MIWA, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van MIWA, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat MIWA toe op te sporen waar er fouten in haar website zitten en hoe zij jouw gebruikerservaring op haar website kan verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit volgt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling.

U heeft het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wenst u een verzoek in te dienen, dan kunt u deze richten aan :

MIWA cvba

Vlyminckshoek 12

9100 Sint-Niklaas

info@miwa.be

Wijzigingen privacyverklaring

MIWA kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds gepubliceerd op de website van MIWA, zodat u als burger op de hoogte blijft over welke (persoons)gegevens MIWA verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.

Datum laatste wijziging : 17/5/2018